main image

Vriend worden?

Een ieder die ons koor een warm hart toedraagt kan Vriend van Convivium worden. We proberen onze concerten op bijzondere plekken te organiseren, waar de muziek het beste tot zijn recht komt, en zingen graag met instrumentale begeleiding.

Als Vriend kan je een financiële bijdrage leveren om dit soort uitvoeringen mogelijk te maken.

Voor elke bijdrage vanaf €25 ben je een jaar lang Vriend van Convivium. Als dank voor deze steun doen we graag iets terug, in de vorm van een Vriendenrepetitie, die je een uniek inkijkje biedt in het tot stand komen van de muziek en waarin ook gelegenheid zal zijn om een keertje deel te worden van het koor! Stuur ons een e-mail voor meer informatie hierover.

Wil je Vriend worden? Stuur ons dan een e-mail, of maak gelijk je bijdrage (vanaf €25) over naar rekeningnummer NL25INGB0009068585 t.n.v. Kamerkoor Convivium, onder vermelding van 'Vriend'.

Wil je geen Vriend worden, maar wel een bijdrage leveren aan het mogelijk maken van onze activiteiten? Dat kan natuurlijk ook. Alle bijdragen zijn welkom.